הנחיית הפלסטיק לשימוש חד פעמי נכנסה לתוקף ב -3 ביולי 2019 ולמדינות החברות היו שנתיים להעביר את החקיקה לחוק הלאומי על מנת שההתחייבויות על פי הדירקטיבה יתחילו להיות מיושמות בשטח.


עם זאת, לא כל המדינות החברות, כולל פורטוגל, העבירו את ההנחיה בתוך המועד האחרון, והמנהל של האיחוד האירופי שלח 16 מכתבי הודעה רשמית בינואר.


תשעה מהם טרם העבירו את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את העברתה המלאה של הדירקטיבה לחוק הלאומי שלהם, ולכן נשלחו היום דעות מנומקות.


אם פורטוגל לא תדווח על טרנספוזיציה מלאה של הדירקטיבה במסגרת המועד האחרון לחודשיים, בריסל רשאית לקחת את התיק לבית המשפט של האיחוד האירופי לצדק.


על פי הודעה לעיתונות של הנציבות האירופית, מוצרי פלסטיק לשימוש חד פעמי מצטברים בים, באוקיאנוסים ובחופים ובעוד שהפלסטיק הוא חומר נוח, שימושי ובעל ערך, פסולת פלסטיק גורמת נזק סביבתי יש השפעה שלילית על הכלכלה.


מעל 80% מהמלטה הימית מורכבת מפלסטיק הגורם נזק לסביבה במיוחד ופגיעה ישירה בחיים הימיים ובציפורים ואשר, כאשר הם מקוטעים למיקרו-פלסטיקה, יכולים גם להיכנס לשרשרת המזון האנושית.