על פי דו"ח של ECO, משנת 2023, לעובדי המדינה יהיה שכר מינימום של 761.58 יורו, על פי ההצעה שהממשלה מציגה בפני האיגודים בשירות המדינה.

למי שמקבל שכר בסיס זה, העלייה לשנה הבאה תהיה 8%, העלייה המשמעותית ביותר באחוזים לעובדי המינהל הציבורי. כ -16.7% מהעובדים יכוסו בעלייה זו, על פי נתוני הממשלה.

צעד זה מביא בחשבון את עליית שכר המינימום הארצי. הממשלה חזה עלייה מ -705 ל -750 יורו בשנה הבאה, אך בהצעה שהוצגה בדיאלוג החברתי להסכם ההכנסה והתחרותיות, היא ציינה כי העלייה צריכה "להבטיח הפרש נוסף לפיצוי על השפעות האינפלציה".

ההשפעה התקציבית של אמצעי זה להגדלת בסיס התגמולים במינהל הציבורי, הכולל את הקירוב לשכר המינימום, היא 158 מיליון יורו בשנה הבאה.


הצעת הממשלה קובעת עלייה מינימלית של 52.11 יורו לעובדי מדינה בשנת 2023. לעובדים המקבלים יותר מ -2,600 יורו ברוטו המדד הוא אחוז, עם עליות של לפחות 2%.


Author
TPN