השיעור המופחת של ISV, שעד כה קרוונים מכוסים יבוטלו, וכלי רכב אלה יהיו כפופים לשיעור המס הרגיל, על פי הצעת ממשלה על הטבות מס, נשלח לפרלמנט.

על

פי החקיקה הנוכחית, קרוואנים נהנים משיעור מופחת המתאים ל -30% ממס הרכב (ISV), כאשר הצעת הממשלה מכתיבה את ביטול ההוראה החוקית הזו ומכפיפת רכבים אלה לשיעורי המס הרגילים.

התעודה מבטלת גם את הפטור של ISV מכלי רכב שיוצרו לפני 1970 ואשר במשטר שעדיין בתוקף מתורגם לשיעור ביניים, המקביל ל -95% מהמס.


בשני המצבים המדד חל החל מה -1 בינואר 2023.