בעלון הכלכלי באוקטובר, המוסד בראשות מריו סנטנו מציג רק תחזיות לשנה זו, אך מציין את ההשפעה בשנת 2023 על ההאטה בצמיחה הכלכלית שנרשמה מהרבעון השני ואילך.

"ההשפעות השליליות של התוקפנות הצבאית הרוסית באוקראינה הודגשו לאורך כל השנה, מה שמרמז על התייצבות יחסית של הפעילות מהרבעון השני ואילך. השפעות אלה יורגשו יותר בשנת 2023, בציפייה להאטה משמעותית בהשוואה לשנת 2022, עם אפקט דפיקה של יותר מ -3.9 עמ '. [נקודות אחוז] כדי 0.5 עמ '", קורא את הדו"ח.


עם זאת, השנה תחזית הצמיחה לתוצר המקומי הגולמי (תוצר) מתוקנת כלפי מעלה ב -0.4 עמ '. לעומת יוני ל -6.7%, כאשר הכלכלה הפורטוגזית "נהנית מהתאוששות התיירות והצריכה הפרטית".