בשנת 2023 תחזק הממשלה את הפיקוח על ענפי התיירות, המסחר והשירותים, ותכנן לבדוק 4,800 מפעילי אירוח.

"בשנת 2023 צפוי חיזוק מספר פעולות הבדיקה בענפי התיירות, המסחר והשירותים, על מנת לקדם היקף טריטוריאלי, זמני וממד המדגם הנבדק בהתאם לתוצאות שיושגו", נכתב בהצהרה מאת תקציב המדינה לשנת 2023 (OE2023).

על פי ההצהרה "מנקודת המבט של מגזר האירוח, יעד של 4,800 מפעילים כלכליים צפוי להיבדק במטרה לכסות את המציאות השונה בנוכחות, כלומר התפתחויות תיירותיות ומפעלי לינה מקומיים".


"באופן מצטבר, בדיקות יבוצעו בשתי חזיתות, מלכתחילה 'במצב', ובאותה מידה בתחום 'מסחר אלקטרוני' באמצעות בדיקות 'מקוונות', תוך התחשבות בדינמיקה ובצמיחה של ערוץ מכירות זה בתחום התיירות".


Author
TPN/Lusa