ההצעה לתקציב המדינה לשנת 2023 (OE2023), שהממשלה העבירה לאסיפת הרפובליקה, קובעת כי העדיפות מתמקדת "בהגנה על עקרונות הסולידריות והאחריות המשותפת, על פי גישה הומניסטית לתופעה הנדידה, ללא הזנחת הקידוד הדרוש של ביטחון פנים מבחינת סדירות נתיבי הנדידה והמאבק בסחר בבני אדם".

לשם כך, הממשלה צופה את ההפרדה האורגנית בין תפקידי המשטרה לתפקידים המנהליים של אישור ותיעוד של מהגרים, תהליך המתבצע עם ארגון מחדש של מערכת בקרת הגבולות הפורטוגזית.


המסמך קובע כי חובותיו של שירות החייזרים והגבולות (SEF) בענייני משטרה וחקירה פלילית מועברים למשמר הרפובליקני הלאומי, למשטרת הביטחון הציבורי ולמשטרת הרשות השופטת, בעוד סמכויותיו במנהלי העניינים אחראים על ישות חדשה, הסוכנות הפורטוגזית להגירה ומקלט, כמו גם על מכון הרישומים והנוטריונים.