"זוהתה הצבת בשוק האירופי של ערכת בדיקת אנטיגן Covid-19 (שיטת זהב קולואידי) בדיקות אנטיגן של היצרן Hangzhou Bioer Technology Co., Ltd. (סין) וסוכן Medical Devices & Drugs SL (ספרד) הנושא סימון CE מופרז, מכיוון שאין שום עדות לעמידה בכל הדרישות החוקיות החלות ברמה האירופית, כולל תיעוד טכני לא שלם בהשוואה למה שנקבע "בתקנות הקהילה, אמר הלאומי רשות הרפואה (Infarmed).


לדברי Infarmed, "בפורטוגל לא זוהו רשומות של בדיקות אלה, אך בהתחשב בכך שיש תנועה חופשית של מוצרים באזור הכלכלי האירופי, Infarmed ממליצה כי הבדיקה הנ"ל לא תירכש או תשתמש בה", מוסיף ההערה.