על פי נתונים שרכשה פינבולד, חלקם של האמריקנים שמשקיעים בקריפטו זינק ב -125% בין קיץ 2020 ל -2022. בשנת 2020 רק 8% מהאמריקנים השקיעו בקריפטו, ואילו נכון לשנת 2022 הערך עומד על 18%.

מסלול הצמיחה בא לידי ביטוי גם במספר המשקיעים המתכוונים להשתתף בקריפטו. נכון לקיץ 2020, רק 11% מהאמריקנים תכננו להסתכן בקריפטו, ואילו בשנת 2022 גדל הנתון ב -36.36% ל -15%.

המשקיעים מסוגלים בטן התנודתיות

בין ההאטה בשוק, המחקר זיהה נהגים פוטנציאליים למשקיעים להראות חוסן ולהמשיך להמר על שונים נכסים. על פי דוח המחקר:


"יש לציין כי הצמיחה מצביעה על כך שהמשקיעים המדוברים יכולים לסבול את התנודתיות. משקיעים כאלה ככל הנראה מבינים שהקריפטו הוא עדיין מחלקת נכסים וטכנולוגיה שהשפעתה על מגזר הפיננסים הכללי טרם ידועה במלואה. בשורה זו, חלק מהמשקיעים בוחרים להתעלם מתנודתיות המחירים לטווח הקצר ולהתמקד בצמיחה עתידית פוטנציאלית."


עם זאת, עדיין קיימת אי וודאות שעשויה להשפיע על שוק הקריפטו הכללי. יש לציין כי היקף הגורמים המקרו-כלכליים הרווחים והדיון הרגולטורי ישפיעו על המשך המעורבות בענף.