לטענת העירייה, שירותי ההיגיינה העירונית של העירייה יפתחו "כל המאמצים על מנת למזער את ההשלכות האפשריות של מצב זה".

לאחר תקופה זו, כלומר החל מה -16, המועצה מבטיחה את "הנורמליזציה המהירה של מערכת פינוי הפסולת".


השביתה ב -15 באוקטובר נקראה על ידי STAL - האיגוד הלאומי של העובדים במינהל מקומי ואזורי, חברות ציבוריות, זכיינים וכדומה ומכסה את כל עובדי המינהל המקומי.