היעדר עבודה מיומנת הוא נושא מבני בענף הבנייה בפורטוגל. וכדי למלא את הפער הזה ולמשוך עובדים נוספים, חברות העלו את השכר. נתוני INE משקפים מציאות זו: השכר לעובדי בניין עלה ב -5.4 אחוזים באוגוסט 2022 בהשוואה לחודש המקביל אשתקד.