בשנת 2019 הוציאה המדינה 10,725 אירו לתלמיד, בהתחשב בכל רמות החינוך, 1,480 אירו פחות ממדינות אחרות.

הנתונים העדכניים ביותר מדו"ח החינוך במבט חטוף, שפורסם לאחרונה על ידי הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD), מדאיגים. המסקנה שיש להסיק היא שפורטוגל משקיעה פחות בחינוך, בממוצע, משאר המדינות המרכיבות את הארגון.

לפי פובליקו, פורטוגל נמצאת מתחת לממוצע ה- OECD מבחינת ההוצאות לתלמיד. בשנת 2019, בתקופה שלפני המגיפה, הוציאה המדינה 10,535 דולר ארה"ב (10,725 יורו) לתלמיד, בהתחשב בכל רמות ההשכלה, מהמחזור הראשון להשכלה גבוהה. ערך נמוך מהממוצע ב-OECD (11,990 דולר ארה"ב). המשמעות היא שפורטוגל משקיעה 1,480 יורו (1,455 דולר ארה"ב) פחות עבור כל תלמיד מהממוצע של השותפים הבינלאומיים שלה.

הדו"ח מסכם כי 13 מדינות, מתוך 36 בסך הכל, משקיעות פחות מפורטוגל לתלמיד. ביניהם מדינות אירופיות אחרות כמו יוון, סלובקיה, הונגריה ופולין.


ראוי לציין גם את העובדה שבין 2008 ל -2019 הגדילה פורטוגל את אחוז התוצר המקומי הגולמי (תוצר) המוקדש לחינוך, מ -4.5% ל -4.8%, ערך שהוא עדיין מתחת לממוצע ה- OECD (4.9%).