"זוהה מיקום המכשירים הרפואיים בשוק הלאומי: מסכה כירורגית מסוג I, מותג MM4M, נ"צ. MMPA1320000099.B; מסכה כירורגית מסוג II, מותג MM4M, נ"צ. MMPA1320000099.B; מסכה כירורגית מסוג IIR, מותג MM4M, שופטים. MMPA132R000099.0 ו- MMPA132R000099.B, מהיצרן הלאומי PT מילס לדה. , הנושא סימון CE לא תקין, מכיוון שאין שום עדות לעמידה בדרישות החוק החלות ברמה האירופית, כלומר בכל הנוגע לתיעוד טכני ביחס לקבע ", אומרת הרשות הלאומית לתרופות ומוצרי בריאות ( לא חמוש) בחוזר מידע.


Infamed קבע את ההשעיה המיידית של המכירה והאיסוף של מסכות כירורגיות אלה מהשוק הלאומי.


Author
TPN/Lusa