Great Place to Work פיתחה מחקר עולמי שאסף את דעתם של העובדים על סביבות עבודה והודיע מהם "25 המקומות הטובים ביותר לעבודה בעולם". ביניהם שבע חברות שעושות עסקים בפורטוגל.

דירוג "מקומות העבודה הטובים בעולם" מפגיש את החברות הטובות ביותר לעבוד בהן ברחבי העולם בשנת 2022. ומאלה שיש להם עסקים ומשרדים בפורטוגל, שבעה בולטים:


DHL Express (מקום ראשון);


הילטון (2);


סיסקו (3);


אבי (6);


הילתי (8);


טלפרפורמנס (11);

מדטרוניק (12).


יש לציין כי 25 החברות הזוכות נבחרו מתוך יותר מ -11,500 חברות שהשלימו את שאלון המקום הגדול לעבודה. ותוצאות ההצבעה מייצגות את קולם של כ -15 מיליון עובדים, הפרוסים על פני 146 מדינות.