המשפט אושר על ידי שר הנשיאות, מריאנה ויירה דה סילבה, בראיון לעיתון פובליקו.

"השאיפה שלנו היא, יחד עם מה שיקרה במגזר הפרטי [עם השבוע של ארבעה הימים], גם לעבוד במינהל הציבורי עם כמה הבדלים, מכיוון שיש לנו שירותים רבים שאינם תואמים לארגון זמן מסוג זה", נחשב השר.

מריאנה ויירה דה סילבה אמרה כי פרויקט הפיילוט לשבוע בן ארבעת הימים מפותח עם משרד העבודה וכי כמה גופים ציבוריים כבר הביעו עניין להצטרף למודליות זו, אם כי המתודולוגיה שיש לאמץ עשויה להשתנות בהתאם מוסד המדובר.


"יש עבודה רוחבית על ארגון זמן העבודה שיש לה ממדים מרובים, החל מעבודות טלפוניות ועד לשבוע בן ארבעה הימים, שנראה לי כסדר יום בסיסי לזמנים הקרובים וגם לעסקים", הדגיש השר באותו ראיון.