Ye "לעולם לא צריך לחשוש יוסר מדיה חברתית שוב", מנכ"ל ג'ורג 'פארמר פורסם. יה אמר ל- BBC: "בעולם שבו דעות שמרניות נחשבות שנויות במחלוקת, אנחנו צריכים לוודא שיש לנו את הזכות להביע את עצמנו בחופשיות."