על פי פתק מממשלת קייפ ורדה, הפרוטוקול ייחתם בתחילת הביקור הרשמי בן שלושה הימים שיבצע שר העבודה, הסולידריות והביטוח הלאומי של פורטוגל, אנה מנדס גודיניו, בארכיפלג, ו "קורה במסגרת חיזוק קשרי שיתוף הפעולה במגזר העבודה והביטוח הלאומי", מבלי למסור פרטים נוספים.


ראש ממשלת קייפ ורדה, אוליסס קוריה אי סילבה, כבר הודיע ב -5 באוקטובר כי הממשלה מנהלת משא ומתן עם פורטוגל על הסכם המבטיח הגנה ושמירה על זכויות על פי חוזה ההעסקה לעובדי קייפ ורדה רוצה להצטרף ניידות העבודה.