הערבות ניתנה על ידי שר הבריאות, בוועדת הבריאות, שהסביר כי ישנם 10.4 מיליון אנשים הרשומים במרכזי בריאות, מספר גבוה יותר מכ -9.8 מיליון תושבים ביבשת פורטוגל.


Author
TPN