עם זאת, כדי למנוע בדיקות עצמיות מלהיות זמין שוב רק בבתי מרקחת או במקומות אחרים שבהם תרופות ללא מרשם נמכרים, הממשלה הציגה משטר יוצא דופן כדי להפוך בדיקות אנטיגן מהיר זמין "סופרמרקטים, סופרמרקטים הסיטונאי בהתאמה ספקים, בתנאי שהתנאים שהוגדרו על ידי היצרן במידע הכלול בתיוג ו/או בעלון המידע מובטחים".


"מכיוון שהגישה של האוכלוסייה לבדיקות אלו, כאמצעי להגנה על בריאות הציבור, אינה עולה בקנה אחד עם ההיתר הבלעדי בבתי מרקחת ובמקומות בהם נמכרים תרופות ללא מרשם, חשוב ליצור את התנאים לשמירה על אישור זמינות של בדיקות אלה במקומות אחרים", מצדיק ההנהלה.