על פי DN, במהלך כל שנת 2019 רשמה משטרת הרשות השופטת (PJ) בסך הכל שבעה פשעי רצח - אחד שהושלם ושישה ניסיונות - שבוצעו על ידי כנופיות נוער במחוז ליסבון. במחצית הראשונה של השנה בלבד, מספר זה עלה ל -16 (בין 15 ניסיון לאחד הושלם), וחשף עלייה מעריכית של 130% במחצית השנה בלבד.


האישור למגמה הגוברת של אלימות בין כנופיות נוער הוא אחד ממוקדי הדאגה במחוז, שם גם המספר הכולל של מקרי הרצח מטפס, בהשוואה לתקופה שלפני הקוביד. בשנת 2019 היו 106 פשעי רצח - 81 מומשו ו -25 ניסו. השנה, מינואר עד סוף יוני, ה- PJ כבר רשם 75, שווה ערך ל -70% מכלל מקרי הרצח שבוצעו בשנת 2019.