השביתה נקראה על ידי שבעה ארגוני איגוד, כולל הפדרציה הלאומית של המורים (Fenprof) ואת הפדרציה הלאומית לחינוך (FNE), אשר דורשים את valorisation של קריירת הוראה, במאבק נגד חוסר יציבות, ואת הצורך לקדם את ההתחדשות של המגזר.

השביתה עולה בקנה אחד עם ביקורו של שר החינוך, ז'ואאו קוסטה, בפרלמנט כדי להישמע במסגרת הדיון המומחיות של OE2023, אשר מספק עבור €6.9 מיליארד עבור חינוך בסיסי ותיכון וניהול בית הספר.

עם זאת, עבור מבני איחוד המייצגים מורים, סכום זה אינו מספיק ומייצג את מה שהם רואים בתת-מימון של המגזר. מצד שני, הם גם רואים כי ה- OE2023 משאיר כמה בעיות ללא מענה.

בנוסף לשביתה, פנפרוף קרא לפגישה באותו יום מול אסיפת הרפובליקה החל משעה 15:00, שעה לפני תחילת הדיון של ז'ואאו קוסטה.


FNE תקדם יוזמות עם מנהיגי האיגוד בכמה בתי ספר בארץ, במהלך הבוקר.