9.6 מיליון לינות שנרשמו בשנת 2022 מהוות עלייה של 91.9% בהשוואה לשנת 2021 ו -17.8% בהשוואה לשנת 2019, לפני מגיפת קוביד -19, מציין הדירקטוריון האזורי לסטטיסטיקה (DREM).

בשנה שעברה אסף האזור האוטונומי 528.8 מיליון אירו בסך ההכנסות והכנסות של 365.5 מיליון אירו מאירוח, והגיע לשיאים היסטוריים.

"בהשוואה לשנת 2021, סך ההכנסות וההכנסות מאירוח עלו ב -99.3% ו -104.1% בהתאמה, ובהשוואה לשנת 2019, עלייה זו עמדה על 29.8% ו -36.6%", מציין הדירקטוריון האזורי לסטטיסטיקה.