בשנת 2022, ההוצאות הממוצעות על כל מסע קניות עלו ב -5.1% בהשוואה לשנת 2018, אך פחתו ב -5.5% בהשוואה לשנת 2021.

על פי מחקר 'תובנות השופר' של קנטר, האינפלציה "מנעה את החזרת דפוסי הרכישה" לערכים טרום-קוביים, כאשר 60% מהקטגוריות של מוצרי צריכה מהירים חוו ירידות בהיקף הרכישות בין 2021 ל -2022.

ניתוח זה מסכם גם כי מותגי יצרני הערך הפורטוגזים, כמו Minipreço, LIDL ואלדי כלולים בשמונה מתוך 10 עגלות קניות.

נתוני הרכישה של המחקר מבוססים על פאנל הבית של קנטר, הכולל מדגם של 4,000 משקי בית המייצגים את פורטוגל היבשתית, על פני למעלה מ -1,000 נקודות סקר.