על פי המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE), בחשבונות הלאומיים הרבעוניים שפורסמו, המכון הסטטיסטי שמר על שינוי צמיחה של 6.7% מהתוצר המקומי הגולמי (תוצר) בשנת 2022, שהוא עשירית מתחת לתחזית הממשלה: בסוף דצמבר שר האוצר, פרננדו מדינה, הצהיר כי הוא משוכנע שפורטוגל תסתיים "שנת 2022 עם [כלכלי] צמיחה של סביב 6.8%".

אולם שיעור זה הוא מעל 6.5% המוערכים בתקציב המדינה לשנת 2023 (OE2023), שהוגש לפרלמנט באוקטובר האחרון.

ביחס לרבעון הרביעי של 2022, INE תיקן כלפי מעלה את התרחבות התוצר משנה לשנה ל -3.2% (לעומת 3.1% שהוערכו בינואר והאטה לעומת 4.8% מהרבעון השלישי) ואת שרשרת השונות ל 0.3% (אותו שיעור כמו ברבעון הקודם ומעל 0.2% שהתקדמו באומדן ינואר).