השביתה הוכרזה על ידי מזכ"ל הפדרציה הלאומית למורים (Fenprof), המהווה חלק מהפלטפורמה, במהלך ההפגנה בליסבון ב -11 בפברואר.

באותה תקופה הצהיר מריו נוגיירה כי המורים יפתחו שוב בשביתה אם לא יגיעו להסכם עם משרד החינוך, כפי שקרה בשבוע שעבר לאחר פגישת המשא ומתן האחרונה בנושא משטר הגיוס והניידות.

כיום, מורים במחוזות קוימברה מצפון יהיו בשביתה. ביום שישי הגיע תורם של מורים מהמחוזות מליריה לדרום.

עם זאת, בתי הספר יצטרכו להבטיח שירותי מינימום, שנקבעו ביום שני על ידי בית המשפט לבוררות, שסבר כי הפסקה זו "לא ניתן לראות רק כשביתה של יום אחד שתגרום רק להפרעות הרגילות והלגיטימיות שכל שביתה גורמת תמיד", אלא כ"שביתה אחת נוספת בסדרת שביתות שככלל כבר מאיימת לסכן את הזכות לחינוך".

על פי ההחלטה, על המורים להבטיח שלוש שעות של שיעורים במחזור הגן והמחזור הראשון, וכן שלוש תקופות הוראה יומיות בכיתה במחזורים 2 ו -3 ובחינוך העל-יסודי, על מנת להבטיח כיסוי שבועי של הדיסציפלינות השונות.

בשבת חוזרים מורים לרחובות עם שתי הפגנות בליסבון ופורטו.