בעלון המוקדש למחיר הביציות, אחד מצרכי המזון ששיעור האינפלציה שלהם עלה ביותר, מציין השירות הסטטיסטי האירופי כי הדבר עלה מאז ינואר 2022, עם תאוצות אשתקד של 30.2% בדצמבר 2022 ו -30.4% בינואר 2023.

בין המדינות החברות, העלייה השנתית הגדולה ביותר במחירי הביצים נרשמו בינואר בצ'כיה (85%), הונגריה (80%) וסלובקיה (79%).

המדינות בהן מחירי הביציות עלו הכי פחות, אך עדיין נרשמו ערכים גבוהים, הן גרמניה ולוקסמבורג (18% כל אחת) ואוסטריה (19%).

בפורטוגל, מחירי הביציות עלו בינואר 46.2% בהשוואה לחודש המקביל בשנת 2022, הירידה השנייה לאחר השיא של 53.5% שנרשמה בנובמבר 2022.

10 במרץ, 2023