על פי המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE), בפברואר "כל האזורים הראו שינויים חיוביים משנה לשנה בשכירות הדיור, כאשר האזור האוטונומי של מדיירה רשם את העלייה האינטנסיבית ביותר (4.4%)".

באשר לערך הממוצע של דמי שכירות דיור למ"ר, זה רשום וריאציה חודשית של 0.5%, מתחת 0.6% של החודש הקודם.

האזורים עם השינוי החודשי החיובי הגבוה ביותר היו צפון וליסבון (0.5%), ללא אזור מראה שינוי שלילי בערך הממוצע בהתאמה של דמי שכירות דיור.