אינדיקטורים אלה תואמים 212.4 מיליון יורו מסך ההכנסה (+ 99%) ו -153.9 מיליון יורו הכנסה מאירוח (+102.3%), מציין המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE).

על פי INE, "בהשוואה לינואר 2020, כאשר טרם נצפו השפעות המגיפה, היו עליות של 21.6% בסך ההכנסות ו -24% באלו הקשורים ללינה".

יתר על כן, יש לציין כי ההכנסה הממוצעת לחדר פנוי (RevPAR) עמדה על 29 יורו, כאשר ההכנסה הממוצעת לחדר תפוס (ADR) הייתה 78.4 יורו (+86.2% ו- +17.7% לעומת ינואר 2022, בהתאמה).

בהשוואה לינואר 2020, RevPAR עלה ב -16.6% ו- ADR צמח ב -16.7%, ומקדם את ה- INE.

בינואר השנה, בין העיריות בעלות הייצוג הגבוה ביותר בסך הכל לינות, בולטת אלבופיירה, שהמשיכה להראות ירידה בינות הלילה, לעומת שנת 2020, הן מתושבים (-17.5%) והן מתושבים שאינם תושבים (-9 .9%).

על פי INE, בהתחשב ברוב סוגי הלינה (מפעלי לינה לתיירים, מחנות קמפינג וחגים ואכסניות נוער), בינואר 2023 היו 1.5 מיליון אורחים ו -3.8 מיליון לינות, בהתאמה לעליות של 70.4% ו -70.0% בהתאמה.

בהשוואה לינואר 2020, הלינה עלתה ב -6.4% (+6.5% בתושבים ו -6.3% בקרב תושבי חוץ), מציין INE.

עדיין מתייחס להכנסה הכוללת, INE מזכיר גם כי הוא גדל ב 99% והגיע ל 212.4 מיליון יורו, בעוד שההכנסות מהאירוח עלו ב -102.3% והגיעו ל 153.9 מיליון יורו.

בינואר ריכזו המטרופולין של ליסבון 38.2% מסך ההכנסות ו -40.3% מאלו הנוגעים ללינה, ואחריו האזור האוטונומי של מדיירה (17% ו -16.2% בהתאמה) והצפון (16 .8% ו -16.9%, באותו סדר).

העליות הגדולות ביותר, מדגיש INE, נרשמו במטרופולין של ליסבון (+150.3% מכלל ההכנסות ו +151.9% בהכנסות מאירוח) וצפון (+92.8% ו +94.7% בהתאמה).

בהשוואה לינואר 2020, ההתפתחויות שהציג האזור האוטונומי של מדיירה (+44.9% ו- +54.2%, באותו סדר) והאזור האוטונומי של האיים האזוריים (+42.5% ו- +45.3) בולטות% בהתאמה), מדגיש INE.