במקרים מסוימים, הגידול היה יותר מכפול מהסכום שנגבה בשנה שעברה. על פי דו"ח של RTP, הסיבה לעלייה היא תעריף עירוני חדש לשנת 2023 המגדיל את תעריף הפסולת המוצקה לשימושים שאינם ביתיים עד פי 5 ומכפיל למעשה את ערך המים למטר מעוקב ברובד השני של הצריכה המקומית.