"מבין חסרי הבית שזוהו, רק 40.5% הם תושבי העיר פורטו, עם עלייה של 11.4% מחסרי הבית לעומת 2021 מעיריות אחרות", אמר חבר מועצת העיר פורטו ללכידות חברתית, פרננדו פאולו.

עבור ראש העיר "נתונים אלה מחזקים את הצורך הדחוף לאמץ אסטרטגיה בין-עירונית כדי להתמודד עם אתגר זה, שלא יכולה להיות עיריית פורטו לבדה להגיב עליה".

לגבי אפיון חסרי הבית, הרוב (82.1%) הם גברים, "שמירה על המגמה שנרשמה בשנים קודמות", הדגיש.

מרבית האנשים הללו בני 45 עד 64 (66.13%) ובין 31 ל -44 (21.9%).

כמו בשנת 2021 ובשנים קודמות, הרוב המכריע של חסרי הבית הם בעלי אזרחות פורטוגזית (87%), עם 13% ממדינות אחרות.