מחירי הבתים בשני שלישים מהכלכלות שנסקרו על ידי הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD) רשמו ירידות במונחים רבעוניים, בעוד שב -15 מדינות נוספות מחירי הבתים המשיכו לעלות, אולם אין נתונים קונקרטיים לפורטוגל על פי אידיאליסטה/חדשות.

בספרד, למשל, מצוין כי מחירי הבתים ירדו ב -0.3% בלבד, בניגוד למה שקרה בדנמרק ובניו זילנד, שרשמו נפילות רבעוניות של יותר מ -5%.

" יש כלל אצבע, המבוסס על עדויות מכמה מדינות, כי כל עליית אחוז אחוז בריבית מפחיתה את קצב הגידול במחירי הבתים בכשתי נקודות אחוז", מציינים מומחים מקרן המטבע הבינלאומית (קרן המטבע הבינלאומית).