דו"ח של האיחוד האירופי קובע כי הנתונים מראים עלייה חשובה בהשוואה לשנת 2020 כאשר כ- 1.9 מיליון מהגרים לאיחוד האירופי ממדינות שאינן האיחוד האירופי וכ- 956 אלף איש היגרו מהאיחוד האירופי למדינה מחוץ לאיחוד האירופי. בנוסף, 1.4 מיליון אנשים שהתגוררו בעבר במדינה אחת באיחוד האירופי היגרו לחבר אחר באיחוד האירופי בשנת 2021 (1.2 מיליון בשנת 2020).

בשנת 2021, היו כ -5 עולים לכל 1 000 אנשים באיחוד האירופי. יחסית לגודל אוכלוסיית התושבים, לוקסמבורג רשמה את שיעור העלייה הגבוה ביותר בשנת 2021 (כמעט 40 עולים לכל 1,000 איש), ואחריה מלטה (35) וקפריסין (27). לעומת זאת, סלובקיה רשמה את השיעור הנמוך ביותר של הגירה, עם 1 עולה לכל 1 000 אנשים. המדינה הזאת ואחריו פורטוגל וצרפת, כל אחד עם 5 עולים לכל 1 000 אנשים.


אוכלוסייה

ילידת חוץ


ב- 1 בינואר 2022 כמעט מחצית (49.4%) מהאוכלוסייה בלוקסמבורג נולדה זרה. אחרי מדינה זו האיחוד האירופי עקבו מלטה (23.6%) וקפריסין (22.7%) כחברי האיחוד האירופי עם המניות הגבוהות ביותר של אוכלוסייה ילידת חוץ. לעומת זאת, המניות הנמוכות ביותר נרשמו ברומניה (1.7%), פולין (2.5%) ובולגריה (3.2%).

במונחים מוחלטים, האוכלוסיות הגדולות ביותר של אזרחים זרים (מחברי האיחוד האירופי אחרים ומדינות שאינן האיחוד האירופי) נרשמו בגרמניה (15.3 מיליון איש), צרפת (8.7 מיליון) וספרד (7.4 מיליון).

במונחים יחסיים, בלוקסמבורג הייתה ללא ספק הקהילה הגדולה ביותר של אזרחים שנולדו במדינה אחרת באיחוד האירופי, 33.8%, ואחריה קפריסין עם 10.6% ואוסטריה עם 9.3%. בלגיה ומלטה רשמו גם מניות גבוהות של אזרחים שנולדו במדינות אחרות באיחוד האירופי, עם 7.9% כל אחד.

כמה מגמות מעניינות אחרות נצפו: בגרמניה, צרפת, ספרד, קפריסין, ליטא, פולין וסלובניה, מספר האזרחים שאינם ילידי האיחוד האירופי גדל בעוד מספר האזרחים שנולדו במדינות אחרות באיחוד האירופי ירד. ההפך נרשם בקרואטיה (במידה מועטה מאוד) ובפורטוגל, שם גדל מספר האזרחים שנולדו במדינות אחרות באיחוד האירופי, אך האוכלוסייה שלא נולדה באיחוד האירופי פחתה.