מודי'ס שומרת על תחזית יציבה למערכת הבנקאות הפורטוגזית במהלך 12 עד 18 החודשים הקרובים, ורואה שהיא "גמישה בעולם" בהקשר הנוכחי של מדיניות מוניטרית מגבילה.

סוכנות הדירוג הפיננסי - המנפיקה דירוגים לשבעה בנקים פורטוגזיים (CGD, BCP, סנטנדר טוטה, נובו בנקו, BPI, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo ו- Montepio) - צופה כי החוב הגרוע של הבנקים הפורטוגזים "עולה מעט ככל שהאינפלציה שוחקת תקציבי משק בית ועסקים ושיעורי ריבית גבוהים יותר מעלים את עלויות שירות החוב".

מצד שני, היא צופה כי הרווחיות של המערכת הבנקאית תגדל, ומשקפת עלייה בריבית על הלוואות הגדולות מזו של הריבית על הפיקדונות. "זה יקזז את הגידול בהוצאות התפעול ועלויות אשראי גבוהות יותר".

התחזית של מודי מצביעה גם על שמירה על ייצוב יחסי ההון הבנקאיים הפורטוגזיים, כאשר עליית הנכסים המשוקללים בסיכון ותשלומי הדיבידנד תקוזז על ידי ייצור הון פנימי.

"בסיס ההפקדה הגדול והגמיש והנכסים הנזילים הניכרים ימשיכו לתמוך בנזילות ובמימון של בנקים, מה שמאפשר החזר מהיר של הלוואות לבנק המרכזי האירופי (ECB)", הוא מוסיף.