המידע התקדם על ידי SIC Notícias ואושר על ידי לוסה עם מקור רשמי מהמשרד בפיקוחו של אנטוניו קוסטה סילבה.

"זו הייתה התקפה חלקית. כמה אתרים של גופים תחת משרד הכלכלה הושפעו", אמר אותו מקור.

עם זאת, "אין פשרה של מידע", הוא הבטיח.

לדברי משרד הכלכלה, המצב ייפתר עד סוף היום.