התוצאות פורסמו לאחרונה על ידי Pordata, המדווח כי ערך זה הוא מעט מעל הממוצע של האיחוד האירופי.

בהסתכלות על הממשלה הלאומית, 35.1% מחבריה הם נשים (לעומת 33.9% מהממוצע האירופי). זהו אינדיקטור שהתפתח לטובה בפורטוגל בשני העשורים האחרונים - שכן בשנת 2003 אחוז זה עמד על 18.9% (לעומת 22.6% באיחוד האירופי בכללותו).

ביחס לאסיפה המחוקקת, 35.7% מהפרלמנטרים הפורטוגלים הם נשים. שוב, פורטוגל בלטה, בשנת 2022, מהממוצע האירופי, שבו רק 32.5% היו נשים. הנושא הוא, בהסתכלות על ההקשר הלאומי, עלייה ניכרת בהשוואה ל -20.5% שנרשמו בשנת 2003 (אחוז שכבר היה באותה שנה 21.1% בהתחשב ב -27 המדינות החברות בכללותן).

בשנת 2022 בלטה בלגיה כמדינה בגוש האירופי עם האחוז הגבוה ביותר של מנהיגות נשים (55%), ואחריה פינלנד (52.9%) וגרמניה (50%). בתחתית הטבלה נמצאים, לעומת זאת, הונגריה (6.7%), רומניה (9.1%) וצ'כיה (11.8%).


בתורו, בשבדיה היה ייצוג גדול יותר של נשים בפרלמנט (46.4%), כאשר הפודיום נסגר עם פינלנד (45.5%) ובלגיה (43.8%). כאן בולטות הונגריה (13.1%), קפריסין (14.3%) ויוון (19%) מהסיבות הגרועות ביותר.