בשנת 2021 התגמול הממוצע של אדם בגילאי 35 עד 44 (1,510 אירו) היה גבוה ב -19.6% מזה של מבוגר צעיר בגילאי 25 עד 34 (1,263 אירו), על פי נתונים שפרסם המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE).

נתוני INE שדווחו ב- NM מראים גם כי באותה שנה, "69% מהנשים קיבלו שכר חודשי ברוטו שווה, לכל היותר, לממוצע של 1,354 אירו שנצפה בקבוצת אוכלוסייה זו".

"חלוקת התגמול החודשי הגולמי בפורטוגל בכל אחת מהשנים הנסקרות היא אסימטרית חיובית, עם ריכוז גבוה של עובדים על הכנסות נמוכות", ניתן לקרוא אותו.

INE מסיקה גם כי "מדדי אי שוויון שונים משקפים ירידה קלה באי-השוויון בחלוקת ההכנסות בין 2019 ל -2021 בפורטוגל".

נתונים אלה מבוססים על מידע מדוח התגמול החודשי המועבר על ידי חברות לרשות המסים ומועבר מדי חודש ל- INE.