חברת AirHelp, המתמחה בהגנה על זכויות הנוסעים האוויריים, אומרת כי נתוני הדייקנות לפורטוגל נמצאים הרבה מתחת למספרי השנה שעברה. בשנת 2022, יותר מ -600 אלף איש טסו מפורטוגל ו -25% מהם סבלו מהפרעה כלשהי בטיסתם.

על פי Publituris, המחקר מצביע על כך שמתוך יותר מ -500,000 הנוסעים שנסעו מאחד משדות התעופה בפורטוגל, בתקופה שניתחה, רק 66% עזבו בזמן שצוין, ואילו 170,000 נוסעים סבלו מהפרעה כלשהי לטיסתם, בין אם מדובר בביטול או עיכוב.

כמו כן, על פי הניתוח, מכלל הנוסעים שנסעו בכמעט ארבעת אלפים הטיסות שהופעלו מפורטוגל בחג הפסחא, 32% עוכבו במשך יותר מ -15 דקות, 1% במשך יותר משעתיים ורק 15 טיסות עוכבו יותר משלוש שעות. בנוסף למספרים אלה, 48 טיסות שבוטלו השפיעו על יותר מחמשת אלפים נוסעים.

עם זאת, בניתוח של 27 המדינות המרכיבות את האיחוד האירופי, AirHelp הגיעה למסקנה כי פורטוגל היא המדינה השלישית הפחות דייקנית, כאשר רק 66% מהנוסעים לא סבלו מהפרעה לטיסתם.

באיחוד האירופי, במהלך שבוע הפסחא, יותר מ -70 אלף מטוסים עזבו את שדות התעופה באירופה ויותר מתשעה מיליון איש יצאו לטיסה. מתוכם 75% (כשבעה מיליון נוסעים) טסו ללא הפרעה לטיסתם.