התוצר המקומי הגולמי (תוצר) צמח ב -1.6% בשלושת החודשים הראשונים של השנה בהשוואה לרבעון האחרון של 2022. הכלכלה הפורטוגזית צמחה ב -2.5% משנה לשנה, כך אמר ביום שישי המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE). יצוא הוא הסיבות לביצועים הטובים.


"תרומת הביקוש המקומי לשינוי התוצר משנה לשנה נותרה חיובית ברבעון הראשון, אך נמוכה יותר מאשר ברבעון הקודם, כתוצאה מהאטת הצריכה הפרטית והפחתת ההשקעה, עם האצת יצוא הסחורות והשירותים והאטה ביבוא הסחורות והשירותים. כתוצאה מכך, התרומה החיובית של הביקוש החיצוני נטו הייתה גדולה מזו שנרשמה ברבעון הקודם ", אמר ה- INE.