במידע שנשלח היום לנציבות שוק ניירות הערך הפורטוגזית (CMVM), החברה מתייחסת לכך שהשיגה ברבעון הראשון של השנה "תוצאה נטו מאוחדת המיוחסת לבעלי הון בקבוצת CTT של 16.1 מיליון יורו", העולה על 10 .7 מיליון יורו הסכום שהתקבל באותו רבעון של 2022.

"התפתחות התוצאה נטו המאוחדת הושפעה לטובה מהגידול ב- EBIT החוזר (+19.0 מיליון יורו)", אומר אותו מידע, ומפרט כי תוצאה זו הושפעה לרעה גם "מהחרפת התוצאות הכספיות (-1.0 מיליון יורו)" ו"עקב ההתפתחות השלילית של מס הכנסה לתקופה (+3.9 מיליון יורו)".