בדו"ח משימת קרן המטבע הבינלאומית לפורטוגל לפי סעיף IV, המוסד קובע כי לאחר הצמיחה של 6.7% בכלכלה הפורטוגזית בשנת 2022, "גבוהה משמעותית" מ -3.5% מאזור האירו, "התוצר הריאלי [תוצר מקומי גולמי] הצמיחה צפויה להאט בשאר השנה לממוצע של 2.6% בשנת 2023 והאינפלציה לסגת ל -5.6%".

ב- 11 באפריל, בעדכון התחזיות הכלכליות העולמיות, הצביע קרן המטבע הבינלאומית על צמיחת תוצר של 1% לכלכלת פורטוגל השנה, וניבא כי שיעור האינפלציה יהיה 5.7%. הממשלה צופה צמיחה של 1.8% בשנת

2023.

"אינפלציה גבוהה ותנאים פיננסיים מגבילים יותר מחלישים את הכלכלה", שומרת על קרן המטבע הבינלאומית, בהתחשב בכך ש"יוקר המחיה הגבוה יותר אמור להעניש את צמיחת הביקוש המקומי והצמיחה הנמוכה יותר באזור האירו צריכה להחליש את עליית היצוא ", מה שמוביל ל"צמיחה המייצבת סביב 2% בטווח הבינוני".

ככל שמחירי האנרגיה יורדים, המוסד צופה כי האינפלציה תמשיך לרדת, אך הוא מציין כי האינפלציה הבסיסית - שאינה כוללת מזון ואנרגיה - "צריכה להיות מתמשכת יותר, בגלל קשיחות שוק העבודה ושולי הרווח הגבוהים".


המלצות


בהקשר זה, קרן המטבע ממליצה, כי השנה, המדיניות הפיסקלית צריכה להישאר "לא מרחיבה, על מנת לשמור על מקום לתמרון פיסקלי ולתמוך במדיניות המוניטרית", אבל צריך, באותו זמן, להיות "גמיש, במקרה

זעזועים לקרות".

משימת קרן המטבע הבינלאומית ממליצה לממשלה להשקיע ב"צעדים להגדלת ביצועי ההכנסות באופן מתמשך ולשיפור הרכב ויעילות ההוצאות".

"רפורמות המס חייבות להתקדם לעבר ביטול עיוותים, היפוך שיעורי מע"מ מופחתים והוצאות מס רציונליזציה. מודרניזציה של מערכת המס, כולל דיגיטציה של מינהל המס, תשפר את יעילות המס. מיסי עושר גבוהים יותר יגדילו את ההכנסות ויעזרו להקל על הלחצים במחירי הבית. הירידה במחירי האנרגיה משאירה פתוחה אפשרות לעלייה במיסי הפחמן".

קרן המטבע תומכת גם ב"גידול בחלקה של ההשקעה הציבורית - כלומר ביישום תוכנית ההתאוששות והחוסן - בהוצאות השוטפות, היפוך המגמות האחרונות".