עלייה של 1.5 סנט צפויה הן לסולר והן לבנזן, אמר גורם בענף Notícias ao Minuto.

תחזיות אלה מגיעות בתקופה בה המחיר הממוצע של סולר פשוט הוא 1.427 אירו לליטר, ואילו זה של בנזין ישר 95 הוא 1.641/ליטר אירו, על פי נתוני המנהל הכללי לאנרגיה וגיאולוגיה (DGEG).

מחירים ממוצעים אלה, יש לציין, "מחושבים על פי המחירים המועברים על ידי תחנות הדלק, המשוקללים בכמויות שנמכרו בתקופה האחרונה הידועה, תוך שילוב ההנחות הנהוגות בתחנות התדלוק, כמו כרטיסי צי ואחרים".

המחיר השבועי הממוצע, שחושב על ידי הישות הרגולטורית של שירותי האנרגיה (ERSE), עלה בהשוואה לשבוע שעבר, ב -1.7% לבנזן ו -2.1% לסולר, כך עולה מדו"ח שפורסם ביום שני.