חוסה לואיס קרניירו דיבר בסוף ישיבת מועצת השרים בה אישרה הממשלה תעודה בנושא "תיקון הוראות משפטיות לבחירות לפרלמנט האירופי", אשר לאחר מכן יידונו והצביעו באסיפה של הרפובליקה.

עם התנגדותה של פורטוגל הודיעה הנשיאות השבדית של מועצת האיחוד האירופי כי הבחירות הבאות באירופה יתקיימו בין 6 ל -9 ביוני 2024.

בפני העיתונאים, בעל תיק המינהל הפנימי הציג צעדים למאבק בהימנעות במעשה בחירות זה, והדגיש את הצבעת הניידות בכל חלק במדינה ואת הוצאת ההצבעה המוקדמת ביום ראשון לפני פעולת הבחירות, אך מטעמי ביטחון, שלל את האפשרות להצבעה אלקטרונית.

ביחס להצבעה במובייל, שר המינהל הפנימי ציין כי בבחירות 2024 באירופה, בכל מקום בשטח הלאומי או בחו"ל, בכל מקום בו יש לפורטוגל תחומי שיפוט קונסולריים או דיפלומטיים, האזרחים יוכלו לממש את זכות הבחירות שלהם, ללא קשר לאזור בו הם נמצאים.

נקודות חמות תיירותיות כמו עיריות באלגרבה, חוף אלנטחו או מדיירה הן חלק מהנקודות שיכולות להיות היעד לפריסת קלפיות.