בתקופת 2020-2022 נאמדה תוחלת החיים בלידה ב -80.96 שנים, 78.05 שנים לגברים ו -83.52 שנים לנשים.

זהו, "ביחס לשלוש השנים הקודמות, עלייה של 0.01 שנה לגברים וירידה של 0.01 שנים לנשים, כתוצאה מהגידול במספר מקרי המוות בהקשר של מגיפת קוביד -19".

תוחלת החיים בגיל 65, בתקופה 2020-2022, נאמדה בכ -19.61 שנים לכלל האוכלוסייה.

"בגיל 65 גברים יכלו לצפות לחיות 17.76 שנים ונשים 20.98 שנים, שהתאימו לירידה קלה (-0.01 שנים) בקרב גברים וללא שינוי בתוחלת החיים בקרב 65 שנות נשים, לעומת 2019-2021. בעשר השנים האחרונות תוחלת החיים בגיל 65 עלתה ב -9.7 חודשים לגברים ו -8.5 חודשים לנשים".