על פי המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE), אינדיקטורים אלה התאימו ל -497.1 מיליון יורו בסך ההכנסות ו -373.6 מיליון יורו בהכנסות מאירוח, המהווים צמיחה אשתקד של 28.6% ו -29.4% בהתאמה.

בהשוואה לאפריל 2019, התקופה שלפני המגיפה, היו עליות של 48.4% בסך ההכנסות ו -50.0% בהכנסות מאירוח.