האמצעי, שספג ביקורת קשה, אושר כאשר ה - PS הצביע בעד, הימנעות BE ו- PCP ו- PSD ו- IL נגד הצבעה.

ההצעה ששלחה הממשלה לפרלמנט קובעת כי לבעלי הבתים שהיו פנויים למעלה משנתיים ונמצאים מחוץ לפנים המדינה יש 90 יום להגיב לאחר שהודיעו להם על ביצוע עבודות או שימוש בנכס.