בעקבות אישור מועצת השרים, מרסלו רבלו דה סוזה פרסם את חוק הגזירה שיוצר משטר יוצא דופן לאימות מחדש של רישיונות נהיגה.

"אושר חוק הגזירה שיוצר משטר יוצא דופן לאימות רשיונות הנהיגה. בדרך זו, ניתן יהיה לבעלי רישיון נהיגה שפג תוקפם באמצעים משפטיים להמשיך עם אימותו מחדש מבלי להגיש לבחינה מיוחדת ", נכתב בהודעת מועצת השרים

.

"המשטר הצפוי חל על רישיונות נהיגה שהונפקו לפני 1 בינואר 2008, שתקופות התוקף שלהם הכלולות במסמכים הפיזיים המתאימים אינן תואמות את התקופה הצפויה בחוק בתוקף, ומאפשרות נהיגה של כלי רכב בקטגוריות AM, A1, A2, A, B1, B, BE וכלי רכב חקלאיים ", הוסיף ההערה.