"לאחר שלושה חודשי תוקף של אמצעי הפטור ממע"מ על 46 סוגי מוצרי המזון, ועל פי הנתונים הנובעים מהניטור שבוצע על ידי ASAE, במסגרת מעקב אחר מחירי מוצרי מזון, עד ה -17 ביולי הפחתת מחירי המזון עלתה על הערך של 10%".

לדברי ההנהלה, הפחתה של 10.06% במחיר אותו סל מזון משקפת "הפחתה רלוונטית, מתקדמת ומתמשכת במחיר פריטי המזון המרכיבים את הסל האמור". זה מוביל את המשרד לשקול כי המדד מהווה "אחד הגורמים שתרמו למגמת הירידה בשיעור האינפלציה בפורטוגל, שנרשמה בחודשים האחרונים".

"על מנת להשיג תוצאות אלה, מילוי ההתחייבויות שקיבלה המדינה הפורטוגזית היה מכריע, הן מבחינת פטור ממע"מ והן מבחינת חיזוק התמיכה בייצור החקלאי כדי להפחית את השפעת עלויות הייצור, כמו גם את ההתחייבויות שקיבלו כל הצדדים האחרים להסכם להפחתת וייצוב מחירי המזון במטרה להפחית את השפעות האינפלציה על משפחות בפורטוגל".