הגורם השכיח ביותר ל 3969 שריפות הכפריות היה מדורות, שהיוו 60% מהמקרים.

על פי הדיווח הראשון של ה- ICNF השנה, השריפות בסופו של דבר שרפו 8869 דונם בין יישובים (2607 דונם), יערות (5833 דונם) ואדמות חקלאיות (429 דונם).

"בהשוואה בין נתוני 2022 לרשומות מעשר השנים האחרונות, חלה ירידה של 15% במקרי שריפות כפריות והפחתה של 40% בסך השטח השרוף ביחס לממוצע השנתי במהלך העשור", נכתב במסמך.

2023, עד ה -30 ביוני, הייתה השנה עם המספר החמישי ביותר של שריפות בר, בעוד שיש לה את שטח הקרקע השרוף השישי בגובהו מאז 2013.

בסמסטר הראשון שריפות בשטח שרוף של מתחת לדונם היו השכיחות ביותר, והיוו 80% מהסך הכל.

באשר לשריפות הגדולות יותר (שנחשבו ששרפו שטח של 100 דונם ומעלה), ה- ICNF מציין את התרחשותן של 11 שריפות שכל אחת מהן שרפה שטח שבין 100 ל -1000 דונם, המהוות 22% מכלל האדמה החרוכה.

המספר הגדול ביותר של תקריות נרשם במחוזות פורטו (690), בראגה (447) וויאנה דו קסטלו (391).

המחוז המושפע ביותר בכל הנוגע לאדמה שרופה היה בראגה, עם 2383 דונם, או כ -27% מכלל השטח שנשרף. אחרי זה מגיעה וילה ריאל עם 1761 דונם (20% שטח אדמה כולל) וויאנה דו קסטלו עם 1430 דונם (16%

מהסך הכל).

"העיריות שהציגו את המספר הגבוה ביותר של שריפות ממוקמות כולן מצפון לטאגוס ומאופיינות בצפיפות אוכלוסין גבוהה, נוכחות אזורים עירוניים גדולים ושימוש מסורתי באש בניהול יערות", מסביר הדו"ח.

מתוך סך של 2969 שריפות כפריות שדווחו השנה עד כה, נחקרו 3069 ותהליך הדיון בסיבה שלהן כבר הסתיים (77% מכלל השריפות, האחראיות ל -94% מכלל השטח השרוף).

מתוך אלה, החקירה אפשרה הכרזה על סיבה ל -2303 שריפות (75% מהשריפות שנחקרו, אחראיות ל -84% מכלל השטח השרוף).

עד 30 ביוני, הגורמים השכיחים ביותר לשריפות בשנת 2023 היו מדורות לסילוק שאריות יער וחקלאות (23%) וניהול קרקעות רועי בעלי חיים (19%).

יחד, הסוגים השונים של מדורות ושריפות מייצגים 60% מהגורמים המוכחים לשריפות.

על פי ה- ICNF, השלטונות ייצגו 3% מהגורמים המוכחים, אחוז נמוך מהממוצע בעשר השנים הקודמות.