השלב הראשון של התחרות הארצית על גישה להשכלה גבוהה החל ב 24 יולי ונמשך עד 7 אוגוסט. ביום הראשון הגישו 12,939 סטודנטים בקשות, על פי נתונים הזמינים באתר המנהל הכללי להשכלה גבוהה. כלומר, 1655 יותר מועמדים מאשר בשנת 2022, במהלך היום הראשון לבקשות להשכלה גבוהה

.

עם סך של 54,311 מקומות, למוסדות להשכלה גבוהה יש 275 מקומות פנויים יותר ממה שהוכרז בתחילה ו -671 יותר מאשר בשנה שעברה.

תוצאות השלב הראשון בתחרות הארצית ישוחררו ב -27 באוגוסט, מוקדם יותר מאשר בשנים קודמות, על מנת להבטיח מרווח מינימלי של 15 יום בין השמה בשלב הראשון לתחילת השיעורים.