השביתה נקראה על ידי האיגוד הלאומי של עובדי מינהל מקומי ואזורי, חברות ציבוריות, זכיינים ודומיהם (STAL), לתקופה שבין שישי ליום שני.

השביתה תכסה עובדים ב- EMARP, חברה עירונית המנהלת איסוף, טיפול וסילוק פסולת עירונית והיגיינה עירונית בפורטימאו, במחוז פארו, שמועצת העיר שלה מחזיקה ב 100% מהון המניות.

בשיחה עם סוכנות לוסה, המנהל האזורי של STAL באלגרבה, ברונו לוז, הסביר כי "השביתה נבעה מחוסר הזמינות שהביעה החברה למשא ומתן על רשימת הדרישות שהציגו העובדים".

לדברי מנהיג האיגוד, יש "חוסר שביעות רצון עמוק" בקרב העובדים ממצב העבודה, בהתחשב בכך ש"הם ראו את כוח הקנייה שלהם מתדרדר "בשנים האחרונות ובאופן חד יותר בשנה האחרונה.