חיזוק מערכות מעקב וידאו ושילוב מערכות אזעקה הוא אחד מ -53 הצעדים שנקבעו באסטרטגיית האבטחה העירונית המשולבת (EISU), מסמך הנחיה למדיניות ביטחון הציבור שאושרה על ידי הממשלה ביולי.

מהחלטת מועצת השרים עולה כי הכנסת מערכת אזעקה במערכות מעקב וידאו מהווה "מכשיר חשוב בעל חשיבות מיוחדת לגילוי מצבים הדורשים פעולה מהירה, ומאפשר לכוחות הביטחון להקצות משאבים נאותים מול איום אפשרי שזוהה על ידי המערכת".

לטענת הממשלה, האזעקה היא אפליקציה המוכנסת למערכת מעקב הווידיאו, אשר בהינתן מערכת אינדיקטורים, פולטת "אות למפעיל המערכת, ומתריעה בפניו על מצב סיכון או סכנה".

כדוגמה, המסמך קובע כי "האות מונפק כאשר רכב נכנס בדרך לא נכונה בכביש מסוים או כאשר בשדה התעופה חתיכת מזוודות מסוימת נשארת מבודדת וחסרת תנועה לאחר זמן מסוים".

"בדרך זו, המפעיל יכול להפעיל במהירות רבה יותר את האמצעים והמשאבים הדרושים להתרחשות שהתגלתה", הוא מדגיש ומציין את הדבקות הגוברת של העיריות בהתקנת מערכות מעקב וידאו.

אזורי פשע גבוהים

במסגרת טכנולוגיות המידע והתקשורת, אמצעים אחרים שנקבעו ב- EISU הם יצירת תוכנית להפניה גיאוגרפית פלילית כדי להבין טוב יותר את המקומות עם השכיחות הגבוהה ביותר של

פשעים.

ההתייחסות הגיאוגרפית של הפשע, תוך שימוש במשתנים הקשריים, מאפשרת הבנה טובה יותר של התופעה ואימוץ אמצעים למניעתה, ומאפשרת שימוש בפלטפורמת מערכת המידע הגיאוגרפית (GIS) למפות התרחשויות פליליות, התייחסות גיאוגרפית למקום, פגיעויותיו ומה קורה על בסיס יומי.

"זהו כלי חשוב לתמיכה בהחלטות, מכיוון שהוא מאפשר גם לזהות פרופילים (אנונימיים) של מבצעים וקורבנות, ניתוח סוג הפשע והזדמנויות להתרחשותו, כלומר באמצעות שילוב נתונים שמבססים את הקשר", אומר המסמך.

שיטור קרבה

שיטור קרבה הוא גם אחד מההימורים של EISU, שמבסס רכישת יחידות שירות ונראות ניידות נוספות שיאפשרו "להתאים ולחזק את השיטור באזורים עם הריכוז הגבוה ביותר של אנשים", בנוסף לפעולות סיור מתואמות

עם המשטרה העירונית.

EISU יוצרת גם תוכנית שיטור קרבה חדשה להשכלה גבוהה, הנקראת השכלה גבוהה בטוחה, בנוסף להמשך וחיזוק תוכניות בית הספר הבטוח, קשישים בטוחים וספורט בטוח, כמו גם הרחבת הפרויקט המיועד לאזורים עם הריכוז הגבוה ביותר של חיי לילה.

האסטרטגיה המשולבת לביטחון עירוני, שנכנסת לתוקף ביום חמישי, קובעת גם חתימה על חוזי ביטחון מקומיים חדשים, "במטרה למנוע עבריינות נוער, ביטול גורמים עירוניים קרימינוגניים, הפחתת פגיעויות חברתיות וקידום אזרחות ושוויון מגדרי, קידום גישה מתואמת של שחקנים חברתיים שונים למציאות המקומית".